Fins X-ONE

49.00 

Description

410337

X-One snorkel fins have an open heel. The design is rugged but thanks to Channel Thrust technology they allow for a soft and effective snorkel.
The self-adjusting elastic strap on the heel makes it easy to put on and take off the fins both in and out of the water. The shoe is perforated and this allows water to drain away quickly making the fins lighter.
The heel is short which is why the X-One is chosen for travel in the warm seas of the tropics or even in temperate waters. The performance in the water guarantees an excellent value for money that will meet your needs.

The main features that make this fin very comfortable and easy to handle are:

– Shoe snorkel fin
– Perforated open heel that guarantees a quick elimination of excess water and avoids the parachute effect
– Adjustment of the fin with strap but without buckles
– Short and light blade that allows the fins to be carried on trips around the world
– Channel Thrust technology which, thanks to soft longitudinal inserts, allows for controlled deformation of the blade while finning

Pendët e snorkelit X-One kanë një thembër të hapur. Dizajni është i fortë, por falë teknologjisë Channel Thrust ato lejojnë një snorkel të butë dhe efektiv.
Rripi elastik vetë-rregullues në thembër e bën të lehtë vendosjen dhe heqjen e pendëve brenda dhe jashtë ujit. Këpuca është e shpuar dhe kjo lejon që uji të kullojë shpejt duke i bërë pendët më të lehta.
Taka është e shkurtër për këtë arsye X-One zgjidhet për udhëtime në detet e ngrohta të tropikëve apo edhe në ujërat e butë. Performanca në ujë garanton një vlerë të shkëlqyer për paratë që do të plotësojë nevojat tuaja.

Karakteristikat kryesore që e bëjnë këtë pendë shumë të rehatshme dhe të lehtë për t’u trajtuar janë:

– pendë snorkel e këpucëve
– Takë e hapur me vrima që garanton eliminimin e shpejtë të ujit të tepërt dhe shmang efektin e parashutës
– Rregullimi i fin me rrip por pa kopsa
– Teh i shkurtër dhe i lehtë që lejon që pendët të barten në udhëtime nëpër botë
– Teknologjia Channel Thrust e cila, falë futjeve të buta gjatësore, lejon deformimin e kontrolluar të tehut gjatë mbulimit

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fins X-ONE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *