CREW Shop, është dyqan online për shitjen e produkteve dhe pajisjeve të nautikës, për të gjithë zotëruesit e mjeteve detare të kënaqësisë, jahteve gomoneve, barkave me vela dhe të shërbimit portual.

CREW Shop, è un negozio online per la vendita di prodotti e attrezzature nautiche, per tutti i proprietari di imbarcazioni da diporto motore e a vela, e di servizio portuale.

Nëpërmjet kësaj faqe web ju do të keni mundësi të bëni porosi online për çdo produkt të reklamuar mbi nautikën detare dhe ne do të angazhohemi për ta dorëzuar ne kohë atë në adresën tuaj.

Attraverso questo sito web potrai ordinare online qualsiasi prodotto pubblicizzato sulla nautica e noi ci impegneremo a consegnarlo in tempo al tuo indirizzo.

Nëpërmjet produkteve të nautikës të certifikuara që trajtohen nga Crew Shop, si përfaqësues ekskluziv i Forniture Nautiche Italiane dhe Marine Business, mirëmbajtja e mjeteve tuaja lundruese do jetë e garantuar.

Attraverso i nostri prodotti nautici certificati gestiti da Crew Shop, in qualità di rappresentante esclusivo di Forniture Nautiche Italiane e Marine Business, sarà garantita la manutenzione della vostra barca.

Lista e detajuar e produkteve detare do ju japë mundësi të përmbushni në kohë çdo kërkesë tuajën, rreth pajisjeve që ju nevojiten për barkën tuaj.

L’elenco dettagliato dei prodotti marini ti darà la possibilità di soddisfare in tempo qualsiasi tua esigenza, circa l’attrezzatura necessaria per la tua barca.