Pajisje Nautike për Skafe dhe Jahte

YACHT CLUB & SHOP ALBANIA

Through the CREW SHOP which, in addition to ONLINE, is also physically opened in Tirana and in the city of Durres . There you will have the opportunity to find all kinds of services, products and marine equipment for your boat from prestigious European companies such as:

  • FORNITURE NAUTICHE ITALIANE OFFICIAL DISTRIBUTOR ALBANIA
  • MARINE BUSINESS OFFICIAL DISTRIBUTOR ALBANIA
  • JOBE WATERSPORTS OFFICIAL DISTRIBUTOR ALBANIA.
  • HELLY HANSEN OFFICIAL DISTRIBUTOR ALBANIA
  • MUSTO OFFICIAL DISTRIBUTOR ALBANIA

Boat maintenance will no longer be a concern, as for any kind of need you might have, one of our experts will give you the right solution, advising you on the products that best fits to your boat. You can also buy online and we will take care to deliver it on time to your address. Crew SHOP during the summer season, to be as close as possible to the users of watercraft on the south coast, has opened a point on the Green Coast in collaboration with Sky Sport Center.

PAJISJE DETARE PER SKAFE & JAHTE

Nëpërmjet dyqanit CREW SHOP i cili përveç se ONLINE, është hapur gjithashtu fizikisht në Tiranë dhe në qytetin bregdetar Durrës. Aty do keni mundësi të gjeni të gjitha llojet e shërbimeve, produkteve dhe pajisjeve detare për barkën tuaj nga firma prestigjioze Europiane si:

  • FORNITURE NAUTICHE ITALIANE DISTRIBUTOR ZYRTAR PËR SHQIPËRINË
  • MARINE BUSINESS DISTRIBUTOR ZYRTAR PËR SHQIPËRINË
  • JOBE WATERSPORTS DISTRIBUTOR ZYRTAR PËR SHQIPËRINË
  • HELLY HANSEN DISTRIBUTOR ZYRTAR PËR SHQIPËRINË
  • MUSTO DISTRIBUTOR ZYRTAR PËR SHQIPËRINË

Mirëmbajtja e mjeteve lundruese nuk do të jetë më shqetësim, pasi për çdo lloj nevoje që mund të keni, një ekspert i joni do ju japë zgjidhjen e duhur, duke ju këshilluar dhe mbi produktet që i përshtaten më së miri mjetit tuaj lundrues. Gjithashtu mund të blini edhe online dhe ne do të kujdesemi që ta dorëzojmë atë në kohë në adresën tuaj. Crew SHOP gjatë sezonit të verës, për të qenë sa më pranë me përdoruesit e mjeteve ujore në bregdetin e jugut, ka hapur një pikë dhe në Green Coast në bashkëpunim me Sky Sport Center.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *