VHF COBRA F77

338.99 

Available on backorder

Description

5551032

Descrizione

Il Cobra Marine MR F77 EU è un VHF fisso progettato appositamente per offrire la migliore sicurezza nelle chiamate DSC grazie ad un GPS integrato. Integrando il GPS all’interno del VHF, riduce la possibilità di inviare richieste DSC (richiesto codice MMSI) prive del dato di posizione facilitando le richieste di soccorso, oltre a semplificare l’installazione dello stesso. La funzione Automatic Radio Check consente di verificare il corretto funzionamento della batteria di bordo, della potenza di trasmissione e dell’antenna. La funzione Rewind Say Again permette di riascoltare un messaggio che non siamo riusciti ad ascoltare adeguatamente. Inoltre è possibile usarlo come amplificatore vocale in modo da poter trasmettere messaggi a tutto l’equipaggio in modo forte e chiaro. Particolare attenzione è stata data nel semplificare le procedure operative. Il display è molto ampio e l’ingresso nei menu è agevolato dai softkey. L’ingresso NMEA0183 è utilizzabile per un GPS secondario o per operare come segnalatore di allarmi. Mentre l’uscita NMEA OUT consente di segnalare su un plotter le imbarcazioni coinvolte in una chiamata DSC. Stagno Ipx7. In dotazione kit di installazione a incasso e a staffa. Dim. mm. 159x180x57H.

Unità di Misura

N
Perkthimi

5551032

VHF COBRA F77 – E ZI

Përshkrimi

Cobra Marine MR F77 EU është një VHF fiks i krijuar posaçërisht për të ofruar sigurinë më të mirë në thirrjet DSC falë një GPS të integruar. Duke integruar GPS në VHF, ai redukton mundësinë e dërgimit të kërkesave DSC (kërkohet kodi MMSI) pa të dhëna pozicioni, duke lehtësuar kërkesat emergjente, si dhe duke thjeshtuar instalimin e tij. Funksioni automatik i kontrollit të radios ju lejon të kontrolloni funksionimin e saktë të baterisë në bord, fuqinë e transmetimit dhe antenën. Funksioni Rewind Say Again ju lejon të dëgjoni një mesazh që nuk kemi mundur ta dëgjojmë siç duhet. Është gjithashtu e mundur të përdoret si një përforcues zëri në mënyrë që mesazhet të mund të transmetohen në të gjithë ekuipazhin në një mënyrë me zë të lartë dhe të qartë. Vëmendje e veçantë i është kushtuar thjeshtimit të procedurave të funksionimit. Ekrani është shumë i madh dhe qasja në meny lehtësohet nga butonat e butë. Hyrja NMEA0183 mund të përdoret për një GPS dytësor ose për të funksionuar si sinjalizues alarmi. Ndërsa dalja NMEA OUT lejon që anijet e përfshira në një thirrje DSC të sinjalizohen në një komplot. Kallaj Ipx7. Furnizohet me komplet instalimi të futur dhe të kllapave. Dim Mm. 159x180x57H.

Njësia Matëse

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VHF COBRA F77”

Your email address will not be published. Required fields are marked *