VHF NAVY-012 HP

120.99 

Available on backorder

Description

 5550014

Descrizione

Con trasmettitore da 6 watt di potenza RF (riducibili a 1 watt), funzionante su tutti i canali internazionali ammessi. Display digitale LCD retroilluminato. L’apparato, di costruzione robustissima é resistente alla polvere e all’acqua a livello IP54. Canale di chiamata d’emergenza attuabile con un solo tasto dedicato (16), possibilità di blocco dei tasti, regolazione dello squelch in 8 livelli differenti, disponibile l’impostazione automatica dello squelch oppure la possibilità di mantenerlo sempre aperto o di “Monitor” per l’aprire momentaneamente lo squelch. Dual-Tri watch per il monitoraggio contemporaneo di due/tre canali. Dotato di funzione Key Beep che permette di ottenere un segnale acustico di conferma ogni volta che viene premuto un pulsante dell’apparato e “Power save” che consente di risparmiare la carica del pacco batterie in maniera tale da aumentarne l’autonomia. Caratteristiche tecniche: Frequenza 156.025-162.000 MHz, modulazione FM, Impedenza di antenna 50 ohm. Fornito completo di: batteria agli ioni di litio da 7,4V – 1000mAh, carica batterie da tavolo 220 V antenna in gomma flessibile e removibile. Temperatura di funzionamento: -15°C +55°C. Dim. mm. 112 x 61 x 31. Peso 235 gr.

Përshkrim

Me transmetues të fuqisë RF 6 vat (i reduktueshëm në 1 vat), që punon në të gjitha kanalet e lejuara ndërkombëtare. Ekran dixhital LCD me dritë të pasme. Aparati, me konstruksion shumë të qëndrueshëm, është rezistent ndaj pluhurit dhe ujit në nivel IP54. Kanali i thirrjes së urgjencës që mund të aktivizohet me një çelës të vetëm të dedikuar (16), mundësia e kyçjes së çelësave, rregullimi i squelch në 8 nivele të ndryshme, vendosja automatike e squelch në dispozicion ose mundësia e mbajtjes së tij gjithmonë të hapur ose të “Monitor” për të hapur squelch për momentin. Orë Dual-Tri për monitorim të njëkohshëm të dy / tre kanaleve. Pajisur me një funksion Key Beep që ju lejon të merrni një sinjal konfirmimi akustik sa herë që shtypet një buton në pajisje dhe “Power save” që kursen karikimin e paketës së baterisë në mënyrë të tillë që të rrisë autonominë e saj. Karakteristikat teknike: Frekuenca 156.025-162.000 MHz, modulimi FM, Impedanca e antenës 50 ohm. Furnizohet i kompletuar me: Bateri litium-jon 7.4V – 1000mAh, karikues baterie desktop 220V, antenë gome fleksibël dhe të lëvizshme. Temperatura e funksionimit: -15 ° C + 55 ° C. Dim Mm. 112 x 61 x 31. Pesha 235 gr.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VHF NAVY-012 HP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *