PERSONAL DRY BOX

42.99 

Available on backorder

Description

415727

The Personal Dry box made of rigid, robust and watertight material allows you to store your small valuables.The Personal Dry Box is the ideal case for storing valuables on your trips to the beach. It is made of a rigid, robust and waterproof material and allows you to store your small, important items.

The main features of the Personal Dry Box are:
– Rigid material
– Lanyard for transport
– Watertight seal for watertight closure
– Elegant design
– Small and durable

Kutia Personal e thate e bërë nga materiali i ngurtë, i fortë dhe i papërshkueshëm nga uji ju lejon të ruani sendet tuaja të vogla me vlerë. Kutia personale e tharjes është rasti ideal për ruajtjen e sendeve me vlerë në udhëtimet tuaja në plazh. Është bërë nga një material i ngurtë, i fortë dhe i papërshkueshëm nga uji dhe ju lejon të ruani sendet tuaja të vogla dhe të rëndësishme.

Karakteristikat kryesore të Personal Dry Box janë:

– Material i ngurtë
– Litar për transport
– Mbyllje e papërshkueshme nga uji për mbyllje të papërshkueshme nga uji
– Dizajn elegant
– E vogël dhe e qëndrueshme

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PERSONAL DRY BOX”

Your email address will not be published. Required fields are marked *