Mask STARFISH

49.00 

Description

411348

The Starfish snorkel mask is bi-lense with wide vertical and horizontal vision. A product of design and technology, allowing you to enjoy long underwater explorations.
Ergonomic, made of siliter and with rotating buckles: a practical system for adapting the mask to any face. The Mares Starfish model is a lightweight and durable snorkel mask for adults.
The key features of the Starfish snorkel mask are:

– Double lens siliter snorkelling mask
– Ergonomic design
– Great vertical and horizontal vision
– Ideal to be worn for a long time
– Durable technology
– Ultra lightweight design
– Swivel buckles on the frame

Maska e snorkelit të Starfish është me dy lente me vizion të gjerë vertikal dhe horizontal. Një produkt i dizajnit dhe teknologjisë, që ju lejon të shijoni eksplorime të gjata nënujore.
Ergonomik, prej siliteri dhe me kopsa rrotulluese: një sistem praktik për përshtatjen e maskës me çdo fytyrë. Modeli Mares Starfish është një maskë e lehtë dhe e qëndrueshme e snorkelit për të rriturit.
Karakteristikat kryesore të maskës së snorkelit të Starfish janë:

– Maskë snorkeling me lente të dyfishta siliter
– Dizajn ergonomik
– Shikim i shkëlqyer vertikal dhe horizontal
– Ideale për t’u veshur për një kohë të gjatë
– Teknologji e qëndrueshme
– Dizajn ultra i lehtë
– Kopsa rrotulluese në kornizë

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mask STARFISH”

Your email address will not be published. Required fields are marked *