BUSSOLA IRIS 100 TACTICAL

170.45 

Available on backorder

Description

 P63867

Descrizione

Riunisce le funzioni di: Bussola di rotta classica sulla parte orizzontale della rosa. La lettura della prora si ha sulle alidade impresse sul fondo e di Bussola tattica sulla parte verticale della rosa. Basta memorizzare una sola cifra, per le 3 andature di un percorso olimpico. Bussola multiposizionale galleggiante, Ø apparente mm 70. Amovibile si fissa con clip ad una staffa, sia su piani verticali che orizzontali. Rosa tattica conica a doppia lettura (orizzontale e verticale). La rosa è mantenuta sempre orizzontale qualunque sia l’inclinazione del piano di fissaggio. 6 alidade mobili. Peso gr 295.

Përshkrim

Kombinon funksionet e: Busullës klasike të drejtimit në pjesën horizontale të trëndafilit. Leximi i harkut merret në alidadën e ngulitur në fund dhe në busullën taktike në pjesën vertikale të trëndafilit. Thjesht mësoni përmendësh një shifër të vetme, për 3 hapat e një kursi olimpik. Busulla lundruese me shumë pozicione, e dukshme Ø mm 70. E lëvizshme, fiksohet me kapëse në një kllapa, si në plane vertikale ashtu edhe horizontale. Trëndafil taktik konik me lexim të dyfishtë (horizontal dhe vertikal). Trëndafili mbahet gjithmonë horizontal, pavarësisht nga pjerrësia e sipërfaqes së fiksimit. 6 alidada të lëvizshme. Pesha 295 g.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BUSSOLA IRIS 100 TACTICAL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *