FURUNO FCV-588

2,103.00 

Available on backorder

Description

 5608005

Descrizione

Ecoscandaglio stagno (ip56) con display da 8.4” VGA 480×640 ad alta luminosità grazie ad un display a colori che garantisce una chiara visibilità anche tramite l’uso di occhiali polarizzati. Dotato dell’ultima tecnologia BDS Bottom Discrimination Sounder permette, grazie all’ausilio di trasduttori passa scafo o di poppa da 50/200khz, un analisi del probabile fondo marino presente sotto l’imbarcazione, fornendo preziose informazioni per la ricerca delle zone ricche di pesce. La funzione ACCU-FISH è una rivoluzionaria caratteristica che permette di calcolare e segnalare con appositi simboli, le dimensioni del pesce, da un minimo di 10 cm ad un massimo di 199 cm, fino ad una profondità massima di 100 mt. Attivando l’opzione White Line Feature la parte anteriore all’eco, viene rappresentata di bianco permettendo una rappresentazione grafica più pulita e una discriminazione migliore dei pesci. Ruotando una semplice manopola è estremamente facile e intuitivo selezionare il gain desiderato al fine di migliorare la discriminazione tra rumore e eco ricevuto. Anche la scelta della frequenza e, di conseguenza della pagina da visualizzare, è gestita da un selettore che, come per il gain, permette in qualunque condizione di mare una rapida scelta della pagina voluta. Potenza max di trasmissione 1 Kw con l’ausilio della Matching Box MB-1100 se collegato a trasduttori monofrequenza o senza, se collegato al B260-B258. Compatibile con segnali Nmea 0183, può ricevere ed inviare informazioni digitali ad altri cartografici. Alimentazione 12-24 V 

Përshkrim

Fshehtësi i papërshkueshëm nga uji (ip56) me ekran 8,4″ VGA 480×640 me shkëlqim të lartë falë një ekrani me ngjyra që garanton dukshmëri të qartë edhe përmes përdorimit të syzeve të polarizuara. I pajisur me teknologjinë më të fundit BDS Bottom Discrimination Sounder, ai lejon një analizë të shtratit të mundshëm të detit të pranishëm nën varkë, falë përdorimit të transduktorëve përmes bykut ose sternës 50/200 khz, duke ofruar informacion të vlefshëm për kërkimin e zonave të pasura me peshq. . Funksioni ACCU-FISH është një veçori revolucionare që ju lejon të llogaritni dhe raportoni madhësinë e peshkut me simbole të veçanta, nga një minimum prej 10 cm në maksimum 199 cm, deri në një thellësi maksimale prej 100 metrash. Duke aktivizuar opsionin White Line Feature, pjesa e përparme e jehonës përfaqësohet në të bardhë duke lejuar një paraqitje grafike më të pastër dhe diskriminim më të mirë të peshkut. Duke rrotulluar një çelës të thjeshtë, është jashtëzakonisht e lehtë dhe intuitive të zgjidhni fitimin e dëshiruar në mënyrë që të përmirësoni diskriminimin midis zhurmës dhe jehonës së marrë. Gjithashtu, zgjedhja e frekuencës dhe rrjedhimisht e faqes që do të shfaqet, menaxhohet nga një përzgjedhës i cili, sa i përket fitimit, lejon një zgjedhje të shpejtë të faqes së dëshiruar në çdo kusht deti. Fuqia maksimale e transmetimit 1 Kw me ndihmën e MB-1100 Matching Box nëse lidhet me transduktorë me një frekuencë ose pa, nëse lidhet me B260-B258. I pajtueshëm me sinjalet Nmea 0183, ai mund të marrë dhe dërgojë informacion dixhital te hartografët e tjerë. Furnizimi me energji elektrike 12-24 Vdc lidhet me transduktorët arti: 5608210-211-212-213-214-215-216-217-218

dc si collega ai trasduttori art: 5608210-211-212-213-214-215-216-217-218

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FURUNO FCV-588”

Your email address will not be published. Required fields are marked *