ANTENNA TV V9112AGCU NASHIRA

474.41 

Description

 5555324

Descrizione

Nashira antenna tv omnidirezionale. Dimensioni compatte e materiali costruttivi di altissima qualità. Nuova appendice a “pinna di squalo” alta 55 mm, per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, che permette la ricezione dei segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Nashira DAB consente di ricevere le trasmissioni radiofoniche digitali di ultima generazione. Completa di amplificatore a regolazione automatica del guadagno da 20 dB e 20 mt. cavo. Angolo di ricezione 360°. Frequenza 87,5/774 MHz. Uscita per 2 televisori (a cui si può aggiungere una uscita ulteriore lo Splitter opzionale). Alimentazione 12/24 V. Attacco base Ø mm. 25. Dim. Ø mm. 370 x 240 h. Peso kg. 0,975

Unità di misura N

Përshkrim

Nashira antenë televizive gjithëdrejtuese. Dimensionet kompakte dhe materialet e ndërtimit të cilësisë më të lartë. Shtojcë e re “fin shark” e lartë 55 mm e lartë, për marrjen e sinjaleve në polarizim vertikal, e cila lejon marrjen e sinjaleve televizive analoge-dixhitale si në polarizime, horizontale dhe vertikale, për këtë arsye është zgjidhja ideale për çdo lloj varke , lundrim ose motor. Nashira DAB ju lejon të merrni gjeneratën e fundit të transmetimeve radio dixhitale. I kompletuar me amplifikator me rregullim automatik të fitimit prej 20 dB dhe 20 metra. kabllo Këndi i pritjes 360 °. Frekuenca 87.5 / 774 MHz. Dalja për 2 televizione (të cilave mund t’i shtohet një dalje shtesë Splitter opsional). Furnizimi me energji 12/24 V. Lidhja bazë. Mm. 25. Dim. Ø mm. 370 x 240 orë Pesha kg. 0,975

Njësia e masës N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTENNA TV V9112AGCU NASHIRA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *