SERIE GO 9 XSE

1,506.00 

Available on backorder

Description

 5606017

Descrizione

Dispositivi ideali per le imbarcazioni sportive e da diporto di piccole dimensioni. Si integra perfettamente nella plancia permettendo un’installazione a filo o su staffa è utilizzabile anche con il comando remoto OP50 per usufruire delle sue funzioni in due diverse postazioni. Chartplotter con touchscreen con ricevitore GPS a 10 Hz integrato e accesso a mappe e aggiornamenti collegandosi, tramite il Wi-Fi GoFree™. Chartplotter con supporto per cartografie Insight, Navionics, C-MAP Max-N o Max-N+, pianificazioni intelligenti con la tecnologia TripIntel™, ampio schermo con retroilluminazione a LED ad alta luminosità. Il sonar CHIRP Broadband Sounder™, StructureScan® HD SideScan e DownScan Imaging™ permettono di individuare le zone pescose. Si integra con l’autopilota Simrad AC12, AC42, NAC-1/2/3 pilot e ne permette l’uso tramite la rete NMEA2000. Il software HEROiC offre un’interfaccia semplice ed intuitiva, molteplici funzioni per una navigazione facile e in sicurezza, permettendo di avere tutto sotto controllo in un unica schermata selezionando o creando il layout più idoneo alle tue esigenze. E’ possibile sovrapporre la battuta Downscan o del Fowardscan con la cartografia, utilizzare lo strumento con semplici comandi multitouch sul Touchscreen, come fosse un dispositivo mobile, gestire le proprie rotte o utilizzare la funzione Autorouting (con cartografia compatibile). Inoltre integra la gestione multimediale Sonic Hub per l’intrattenimento a bordo, visualizzare i dati del motore (per motori dotati dei moduli di collegamento idonei) e molto altro tramite la rete NMEA 2000®. Stagno IPX7, DOPPIO lettore per schede MicroSD, Alimentazione a 12 Vdc. Connettore per trasduttori a 9 pin. per i trasduttori a 7 pin è necessario il cavo adattatore Art. 5605252. Integra la possibilità di collegare gli scanner 3G/4G o Halo permettendo di visualizzare l’immagine radar e di farne l’overlay sulla cartografia.

 

Përshkrim

Pajisjet ideale për varkat e vogla sportive dhe argëtuese. Ai integrohet në mënyrë të përkryer në panelin e kontrollit duke lejuar instalimin e rrafshët ose të kllapave. Mund të përdoret gjithashtu me telekomandën OP50 për të përfituar nga funksionet e tij në dy vende të ndryshme. Hartograf me ekran me prekje me marrës të integruar GPS 10Hz dhe akses në harta dhe përditësime duke u lidhur nëpërmjet GoFree™ Wi-Fi. Hartploter me mbështetje për grafikët Insight, Navionics, C-MAP Max-N ose Max-N +, orare inteligjente me teknologjinë TripIntel™, ekran i madh me ndriçim të lartë LED. Sonar CHIRP Broadband Sounder™, StructureScan® HD SideScan dhe DownScan Imaging™ ju lejojnë të gjeni zonat e peshkut. Ai integrohet me pilotin automatik Simrad AC12, AC42, NAC-1/2/3 dhe lejon përdorimin e tij nëpërmjet rrjetit NMEA2000. Softueri HEROiC ofron një ndërfaqe të thjeshtë dhe intuitive, funksione të shumta për navigim të lehtë dhe të sigurt, duke ju lejuar të keni gjithçka nën kontroll në një ekran të vetëm duke zgjedhur ose krijuar strukturën që i përshtatet më së miri nevojave tuaja. Është e mundur të mbivendosni ndalesën Downscan ose Fowardscan me hartografinë, të përdorni instrumentin me komanda të thjeshta me shumë prekje në ekranin me prekje, sikur të ishte një pajisje celulare, të menaxhoni rrugët tuaja ose të përdorni funksionin Autorouting (me hartografi të pajtueshme). Ai gjithashtu integron menaxhimin multimedial Sonic Hub për argëtimin në bord, shikimin e të dhënave të motorit (për motorët e pajisur me modulet e duhura të lidhjes) dhe shumë më tepër nëpërmjet rrjetit NMEA 2000®. IPX7 i papërshkueshëm nga uji, lexues i dyfishtë i kartave MicroSD, furnizim me energji 12 Vdc. Lidhës dhënës me 9 pin. për transduktorët me 7 pin, kërkohet kablloja e përshtatësit Art 5605252. Ai integron aftësinë për të lidhur skanerët 3G / 4G ose Halo, duke ju lejuar të shikoni imazhin e radarit dhe ta mbivendosni atë në hartografi.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SERIE GO 9 XSE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *