SOUND INSULATION TICKNESS MM.12,5

92.06 

Description

6567212

Description

Adhesive sound insulation achieved by the coupling of two layers of self-extinguishing polyester resin. Class 1 within an EPDM polymer plate 2 mm., weight 4 kg/sqm. Absorbing medium and low frequencies. Exposed surface coated with a layer of dithered aluminum very shock resistant. Ideal for the isolation of environments, engine compartments, partition walls, to prevent the transmission of heat, etc.. Thickness mm. 12.5. Sheet mm. 1000 x 750. Packed 4 pcs.. Supplied in sheets

units of measure

N

Përshkrim

Izolimi ngjitës i zërit i arritur nga bashkimi i dy shtresave të rrëshirës poliestër të vetë-shuarjes. Klasa 1 brenda një pllake polimeri EPDM 2 mm., Pesha 4 kg/sqm. Thithjen e frekuencave të mesme dhe të ulëta. Sipërfaqja e ekspozuar e veshur me një shtresë alumini të zhveshur shumë rezistente ndaj goditjeve. Ideale për izolimin e mjediseve, ndarjeve të motorit, mureve ndarës, për të parandaluar transmetimin e nxehtësisë, etj. Trashësia mm. 12.5. Fletë mm. 1000 x 750. Paketuar 4 copë

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SOUND INSULATION TICKNESS MM.12,5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *