RAFFAELLO NEXT AZZURRA LT. 0,75

132.50 

Description

 6463024

Descrizione

Gamma di antivegetative premium a matrice idrofila con elevato contenuto di rame e carbonio adatte sia ad uso professionale sia al fai da te e conforme alla nuova normativa biocidi BPR in vigore. La normativa prevede la regolamentazione sull’uso ed il commercio dei biocidi per garantire un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente. Le nuove antivegetative sono compatibili con quelle di vecchia formulazione ed applicate con le stesse modalità. Resa teorica 10 mq./lt

Unità di misura N

Përshkrim

Gama e anti-ndotjeve hidrofile premium me përmbajtje të lartë bakri dhe karboni të përshtatshme për përdorim profesional dhe vetë-bërë dhe në përputhje me legjislacionin e ri të biocideve BPR në fuqi. Legjislacioni parashikon rregullore mbi përdorimin dhe tregtimin e biocideve për të siguruar një nivel të lartë të mbrojtjes për njerëzit dhe mjedisin. Kundërvëniet e reja janë në përputhje me ato të formulimit të vjetër dhe zbatohen në të njëjtën mënyrë. Rendimenti teorik 10 sq.m./lt

Njësia matëse N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RAFFAELLO NEXT AZZURRA LT. 0,75”

Your email address will not be published. Required fields are marked *