ANTENNA SATELLITARE V9104 S2 SATURN 4

4,146.78 

Available on backorder

Description

 5509104

Descrizione

Saturn con un diametro di 47 cm di disco parabolico combina alta qualità, ridotte dimensioni, ottime prestazioni, leggerezza e possibilità di collegare fino a 16 uscite decoder indipendenti sull’imbarcazione. Questo grazie al multi giunto coassiale rotante (MCRJ) che consente di collegare un multi switch box (fornito). Inoltre l’ MCRJ consente all’antenna di girare in maniera infinita su se stessa sull’asse azimut perché non è più necessario il riavvolgimento del cavo coassiale, questo per evitare l’interruzione della visione del vostro programma preferito sia in navigazione che all’ancora. Nuova decodifica DVBS2 (digital video brodcast), FullHD, NIT (network identification table) e EGS (electronic giro stabilized) sono le tre tecnologie più avanzate presenti sulle antenne Glomex satellite tv. Semplice da installare con un unità di controllo che ne monitorizza in continuazione lo stato e che può essere agevolmente integrata nell’impianto elettrico di bordo. Fornita con un alimentatore separato 12/24 v, cavo coassiale da 10 mt e multiswith da 4 uscite.

Përshkrim

Saturni me një diametër prej 47 cm pjatë parabolike kombinon cilësi të lartë, madhësi të vogël, performancë të shkëlqyer, lehtësi dhe aftësi për të lidhur deri në 16 dalje të pavarura të dekoderit në varkë. Kjo falë bashkimit koaksial të shumëfishtë rrotullues (MCRJ) i cili ju lejon të lidhni një kuti me shumë ndërprerës (të dhënë). Për më tepër, MCRJ lejon që antena të rrotullohet pafundësisht në vetvete në boshtin e azimutit, sepse nuk është më e nevojshme të mbështillet kablloja koaksiale, kjo për të shmangur ndërprerjen e vizionit të programit tuaj të preferuar si në det ashtu edhe në spirancë. Dekodimi i ri DVBS2 (transmetim dixhital i videos), FullHD, NIT (tabela e identifikimit të rrjetit) dhe EGS (jero elektronike e stabilizuar) janë tre teknologjitë më të avancuara të pranishme në antenat televizive satelitore Glomex. I thjeshtë për t’u instaluar me një njësi kontrolli që monitoron vazhdimisht statusin e saj dhe mund të integrohet lehtësisht në sistemin elektrik në bord. Furnizohet me një furnizim të veçantë me energji 12/24 v, kabllo koaksiale 10 m dhe 4 dalje me shumë çelësa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTENNA SATELLITARE V9104 S2 SATURN 4”

Your email address will not be published. Required fields are marked *