TERRIBILINA LT. 5

34.99 

Description

 6464652

Descrizione

Detergente biodegradabile (oltre il 90%) ad ampio spettro e senza analogie con altri prodotti presenti sul mercato anche per il suo rapporto qualità/prezzo decisamente concorrenziale. Con I’acquisto e il magazzinaggio di un solo prodotto é possibile la pulizia totale della barca e del gommone, anche nelle loro parti più difficili. II suo potere pulente e rinnovante agisce con facilità e risparmio di mano d’opera sugli aloni di salino come sulle parti unte di motori e sentine, risultando poi eccezionale su vetroresina, parabordi, teak, skay, acciaio e superfici smaltate. Sulla vetroresina rimuove senza fatica le macchie di ruggine lasciate dall’ancora, dai candelieri, da scalette e fuoribordo. Elimina cere e altri agenti distaccanti degli stampi produttivi, mentre diluito fino a 30 volte e utilizzabile per tutte le pulizie generali. Usato con un normale spruzzatore se ne ottimizza I’uso e il risparmio. Tanica lt 5

Unità di misura N

Përshkrim

Detergjent biodegradues (mbi 90%) me një spektër të gjerë dhe pa analogji me produktet e tjera në treg gjithashtu për raportin e tij mjaft konkurrues cilësi / çmim. Me blerjen dhe ruajtjen e një produkti të vetëm është e mundur të pastrohen plotësisht anija dhe gomone, madje edhe në pjesët e tyre më të vështira. Fuqia e tij pastruese dhe ripërtëritëse vepron lehtësisht dhe kursen punë në halosat e kripura si në pjesët me yndyrë të motorëve dhe bilges, dhe më pas është e jashtëzakonshme në tekstil me fije qelqi, fenders, dru tik, skay, çeliku dhe sipërfaqet e smaltuara. Në tekstil me fije qelqi heq pa mundim njollat ​​e ndryshkut të lëna nga spiranca, kalatat, shkallët dhe bordet e jashtme. Eliminon dyllët dhe agjentët e tjerë të çlirimit nga format e prodhimit, ndërsa hollohet deri në 30 herë dhe i përdorshëm për të gjithë pastrimet e përgjithshme. Përdoret me një spërkatës normal që optimizon përdorimin dhe kursimet. Rezervuar 5 litërsh

Njësia matëse N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TERRIBILINA LT. 5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *