VISORE KONUSPY 11

531.43 

Available on backorder

Description

 5302415

Descrizione

Konuspy-11 binocolo compatto, totalmente digitale per la visione notturna. La sua peculiarità è la possibilità di utilizzo anche per un efficace visione diurna grazie ad un particolare filtro. Dotato di scheda SD interna da 8 GB per la registrazione di foto e video. Raggio di azione mt200 in normali condizioni notturne. Possibile montaggio su treppiede, Custodia e cinghiette incluse.

Unità di misura N

Përshkrim

Dylbi kompakte, plotësisht dixhitale Konuspy-11 për shikimin e natës. Veçori e tij është mundësia e përdorimit edhe për një vizion efektiv të ditës falë një filtri të veçantë. E pajisur me kartelë SD të brendshme 8 GB për regjistrim foto dhe video. Diapazoni i veprimit mt200 në kushte normale të natës. Montimi i trekëmbëshit i mundshëm, kutia dhe shiritat e përfshirë.

Njësia e masës N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VISORE KONUSPY 11”

Your email address will not be published. Required fields are marked *