VHF SHARK 3GE

521.62 

Description

 5550018

Descrizione

Vhf con Ricevitore Gps e Modulo DSC classe D. Inserito L’identificativo MMSI (codice dell’imbarcazione rilasciata dall’apposità autorità) è possibile comunicare con altre imbarcazioni o con le autorità sul canale 70. Display a matrice di punti ad elevata leggibilità. Protetto dalle intemperie IPX7. Funzione di pulitura dell’altoparlante per espellere l’acqua. Protocollo Nmea standard 0183 su RS422 . Funzioni Vhf Standard come canale 16, Distress, dual/Tri-Watch, scansione dei canali. Possibilità di collegare un altoparlante esterno. Contenuto confezione: Microfono palmare, staffa fissaggio, antenna Gps, cavo alimentazione.

Unità di misura N

Përshkrim

Vhf me Gps Marrës dhe Modulin DSC të Klasës D. Futur në identifikuesin e kodit (kodi i anijes i lëshuar nga autoriteti përkatës) është e mundur të komunikoni me anije të tjera ose me autoritetet në kanalin 70. Ekran i matricës pikë shumë të lexueshme. Mbrojtur nga moti IPX7. Funksioni i pastrimit të altoparlantëve për të nxjerrë ujin. Protokolli standard NMEA 0183 në RS422. Funksione standarde Vhf si kanali 16, Distress, dual / Tri-Watch, skanimi i kanalit. Mundësia për të lidhur një altoparlant të jashtëm. Përmbajtja e paketës: Mikrofoni dore, kllapa fiksuese, antena GPS, kabllo elektrike.

Njësia matëse N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VHF SHARK 3GE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *