SOSTEGNO BOMA RIGIDO

389.42 

Available on backorder

Description

 7844001

Descrizione

Sostiene il boma in tutte le situazioni prevenendo gli incidenti in caso di cattiva regolazione dell’amantiglio, molto leggero, con poca esposizione al vento ed elevata reattività senza scosse ne regolazioni. Si adatta su tutti i tipi di albero o di boma, qualunque sia la loro sezione. Il kit è fornito completo per l’istallazione come complemeto dell’alabasso del boma esistente ed è composto da: • Nr. 2 tondini in fibra di vetro flessibile che presentano una resistenza sufficiente per sostenere il boma e la randa • Agganci in alluminio anodizzato per il fissaggio sull’albero e sul boma • Accessori di fissaggio in acciaio inox. Il Sostegno non presenta nessun pezzo mobile e non necessita di alcuna manutenzione. L’accurata rifinitura preserva le vele dai danni dello sfregamento. Molto flessuoso, il sostegno si inarca sotto la tensione della scotta o dell’alabasso per tesare la randa al massimo o, al contrario Senza tensione dell’antimaglio, regge il boma sopra l’orizzontale e permette di lascare per incurvare la vela, con vento di poppa, in caso di necessità.

Përshkrim

Mbështet bumin në të gjitha situatat, duke parandaluar aksidentet në rast të rregullimit të keq të çelësit, shumë i lehtë, me pak ekspozim ndaj erës dhe reaktivitet të lartë pa goditje ose rregullime. Përshtatet në të gjitha llojet e direkut ose bumit, pavarësisht seksionit të tyre. Kompleti ofrohet i kompletuar për instalim si një plotësues i alabasit të bumit ekzistues dhe përbëhet nga: • Nr.2 shufra fleksibël tekstil me fije qelqi që kanë forcë të mjaftueshme për të mbështetur bumin dhe velin kryesor • Grepa alumini të anodizuar për fiksim në direk dhe bum • Aksesorë fiksues në çelik inox. Mbështetja nuk ka pjesë lëvizëse dhe nuk kërkon ndonjë mirëmbajtje. Mbarimi i kujdesshëm mbron velat nga dëmtimi i fërkimit. Shumë elastike, harqet mbështetëse nën tensionin e fletës ose alabasit për të shtrirë në maksimum lundrimin kryesor ose, përkundrazi, pa tensionin e anti-rrëshqitjes, mban bumin mbi horizontale dhe ju lejon të lëshoni në lakoj vela, në sternë të erës, në rast nevoje.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SOSTEGNO BOMA RIGIDO”

Your email address will not be published. Required fields are marked *