SCATOLA COMANDO B310 B

602.99 

Available on backorder

Description

4242004

Descrizione

Monoleva ad azione doppia per il controllo del gas e dell’invertitore. Adatta a qualsiasi tipo d’imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi poppieri. Rende più facile e sicura la guida evitando automaticamente l’innesto dell’invertitore se il gas non è al minimo. Può essere montate sulla paratia destra o sinistra, orizzontalmente o verticalmente. Provvista di frizione per registrare l’acceleratore, regolabile dall’esterno. Tirando in fuori la leva si disinnesta l’invertitore durante l’operazione di riscaldamento del motore. Mediante l’interruttore di sicurezza X12 (optional), l’avviamento del motore si ottiene solamente con l’invertitore in posizione di folle. Conforme alla normativa EN ISO 11547 in presenza dell’interruttore di sicurezza X12. Dotata di un dispositivo di blocco della leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali. Completa di un’ interruttore per trim nell’impugnatura che permette la regolazione dell’alzo-piede nei motori fuoribordo e nei gruppi poppieri. Utilizzano tutti i cavi ad eccezione di C2-C8-C14 e Mach0-Mach14.Con i Cavi C5, C16 e MACH5 occorre il kit di adattamento K35 (art. 4242069).

Unità di misura

N
Perkthimi

4242004

KUTI KONTROLL B310 B

Përshkrimi

Levë e vetme me veprim të dyfishtë për kontrollin e gazit dhe inverterit. I pershtatshem per cdo lloj varke me levizje jashte, te brendshme dhe te forte. E bën drejtimin më të lehtë dhe më të sigurt duke shmangur automatikisht kyçjen e inverterit nëse gazi nuk është në boshe. Mund të montohet në pjesën e djathtë ose të majtë, horizontalisht ose vertikalisht. E pajisur me një tufë për të rregulluar përshpejtuesin, e rregullueshme nga jashtë. Tërheqja e levës shkëput inverterin gjatë funksionimit të ngrohjes së motorit. Duke përdorur çelësin e sigurisë X12 (opsionale), motori mund të ndizet vetëm me inverterin në pozicion neutral. Përputhet me EN ISO 11547 në prani të çelësit të sigurisë X12. E pajisur me një pajisje mbyllëse të levës në pozicionin neutral e cila parandalon manovrat aksidentale. I kompletuar me një ndërprerës të zbukurimit në dorezë që lejon rregullimin e ngritjes së këmbës në motorët e jashtëm dhe motorët e ashpër. Ata përdorin të gjitha kabllot përveç C2-C8-C14 dhe Mach0-Mach14. Me kabllot C5, C16 dhe MACH5 ju nevojitet kompleti i përshtatësit K35 (artikull 4242069).

Njësia Matëse

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SCATOLA COMANDO B310 B”

Your email address will not be published. Required fields are marked *