LOWRANCE OUTBOARD PILOT

1,610.00 

Available on backorder

Description

5605180

Descrizione

Autopilota per strumenti serie HDSGEN2 Touch e superiori, Gen3, Carbon, live. Si installa su imbarcazioni fino a 30 piedi con motore fuoribordo singolo dotate di timoneria idraulica da max 180cc. Essendo perfettamente integrato con gli strumenti Hds GEN2, Hds GEN2 Touch, HDS GEN3, Carbon (non compresi nel kit) non necessità di ulteriori display di comando e l’ interfaccia grafica “Smart Steer” permette un efficace controllo della navigazione e del pilota, facendo sì che ogni operazione sia perfettamente eseguibile dai display (compatibili) di bordo connessi alla rete nmea 2000. La centralina pilota NAC-1, di costruzione stagna IPx5, è dotata di 4 connettori per una rapida installazione. Comprensivo di Antenna GPS e bussola esterna POINT-1AP che fornisce i dati necessari al mantenimento della rotta ai vostri strumenti installati a bordo sulla rete NMEA 2000.Dimensioni NAC-1 mm. 210 x 58H x 188.

Unità di Misura:

N
PERKTHIMI:

5605180

AUTOPILOT ME ATENE POINT-1AP

Përshkrimi:

Autopilot për instrumentet e serisë HDSGEN2 Touch e lart, Gen3, Carbon, live. Instalohet në varka deri në 10 metra me motor të vetëm jashtë të pajisur me timon hidraulik maksimumi 180cc. Duke qenë i integruar në mënyrë të përsosur me instrumentet Hds GEN2, Hds GEN2 Touch, HDS GEN3, karboni (nuk përfshihen në komplet), nuk ka nevojë për ekrane kontrolli shtesë dhe ndërfaqja grafike “Smart Steer” lejon kontroll efektiv të navigimit dhe pilotit, duke bërë që çdo operacion të jetë i ekzekutueshëm në mënyrë të përsosur nga ekranet (të përputhshëm) në bord të lidhur me rrjetin nmea 2000. Njësia pilot e kontrollit NAC-1, ndërtim i papërshkueshëm nga uji IPx5, është i pajisur me 4 lidhëse për instalim të shpejtë. Përfshirë antenën GPS dhe busullën e jashtme POINT-1AP e cila ofron të dhënat e nevojshme për të mbajtur kursin tek instrumentet tuaja të instaluara në bord në rrjetin NMEA 2000. Dimensionet NAC-1 mm. 210 x 58 H x 188.
Njësia Matëse:

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LOWRANCE OUTBOARD PILOT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *