CIMA E CATENA

569.31 

Available on backorder

Description

 0202970

CIMA Ø12,7X40 MT E CATENA Ø6X10 MT

Descrizione

Cima-catena (anchor-rode) con sistema Slim Splice System. Nuovo metodo di giunzione con cui l’impiombatura, che è il punto più critico del collegamento, risulta essere più snella ed affusolata ed evita gli inceppamenti che spesso si verificano sul barbotin nel passaggio tra cima e catena. Il sistema è costituito da una catena calibrata e da una cima in poliestere a tre legnoli di prima qualità per garantire perfetta tenuta e durata.

Përshkrim

Litar zinxhir (anchor-rode) me sistem Slim Splice. Metoda e re e bashkimit me të cilën bashkimi, i cili është pika më kritike e lidhjes, bëhet më e efektshme dhe më e zbehtë dhe shmang bllokimet që ndodhin shpesh te cigani në kalimin midis litarit dhe zinxhirit. Sistemi përbëhet nga një zinxhir i kalibruar dhe një litar poliesteri me tre fije të cilësisë së lartë për të siguruar mbyllje dhe qëndrueshmëri të përsosur.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CIMA E CATENA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *