ANTENNE SATELLITARI

3,719.08 

Available on backorder

Description

 5508101

ANTENNA SATELLITARE V8100N

Descrizione

Antenna satellitare con sistema DVBS2 FullHD 4K permette la visione dei canali 4K sui decoder abilitati. Sviluppata per offrire eccezionali performance di ricezione del segnale e consumi energetici ridotti. Giro-stabilizzate, dotate di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all’innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Sono dotate di un sistema di localizzazione satellitare super veloce anche in condizioni di mare mosso grazie all’elettronica e alla meccanica totalmente rinnovata. Grazie all’introduzione di un nuovo sistema GPS permettono il salvataggio delle precedenti posizioni di navigazione aiutando la ricerca del satellite. In oltre garantisce una migliore ricezione del segnale anche ai margini dell’area di copertura, grazie a un processore più potente, driver più veloce e struttura più solida. LNB di tipo universale, multibanda. Soddisfa tutte le esigenze di installazione. Uno dei punti cardine più importanti ed innovativi è la gestione tramite App gratuita disponibile per dispositivi iOS e Android. Scaricando l’app, si può gestire le antenne in un click tramite Bluetooth (Max 10mt dall’antenna) con lo smartphone/tablet: • aggiornare il software dell’antenna, • selezionare e modificare i satelliti, • inviare il file di log del servizio antenna all’assistenza tecnica. Cavo coassiale 10 mt compreso.

Përshkrim

Antena satelitore me sistemin DVBS2 FullHD 4K lejon shikimin e kanaleve 4K në dekoderë të aktivizuar. Zhvilluar për të ofruar performancë të jashtëzakonshme të marrjes së sinjalit dhe konsum të reduktuar të energjisë. Giro-stabilizuar, e pajisur me një pjatë të re parabolike me performancë të lartë nga seria HPD (High Performance Dish) e kombinuar me softuerin e ri të kërkimit të sinjalit dhe sistemin inovativ STO (Silent Tracking Operation) për reduktimin e zhurmës. Ato janë të pajisura me një sistem gjurmimi satelitor super të shpejtë edhe në kushte deti të trazuar falë elektronikës dhe mekanikës plotësisht të rinovuar. Falë prezantimit të një sistemi të ri GPS, ato lejojnë ruajtjen e pozicioneve të mëparshme të navigimit, duke ndihmuar në kërkimin e satelitit. Përveç kësaj, garanton marrjen më të mirë të sinjalit edhe në skajet e zonës së mbulimit, falë një procesori më të fuqishëm, drejtuesit më të shpejtë dhe strukturës më solide. LNB universale me shumë breza. Plotëson të gjitha nevojat e instalimit. Një nga themelet më të rëndësishme dhe inovative është menaxhimi përmes aplikacionit falas të disponueshëm për pajisjet iOS dhe Android. Duke shkarkuar aplikacionin, ju mund të menaxhoni antenat me një klikim përmes Bluetooth (Maks. 10 mt nga antena) me smartphone / tablet: • përditësoni softuerin e antenës, • zgjidhni dhe modifikoni satelitët, • dërgoni skedarin e regjistrimit të shërbimit të antenës për asistencë teknike. Kabllo koaksiale 10 m i përfshirë.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTENNE SATELLITARI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *