ANTENNA SATELLITARE V8100 S2 RHEA

2,682.78 

Available on backorder

Description

 5508100

Descrizione

Rhea è l’antenna DVBS2, FullHD, TV satellitare sviluppata per offrire eccezionali performance di ricezione del segnale grazie al disco parabolico da 470 mm (18’’) e consumi energetici ridotti (12 Vdc – 1,5 A/h). Giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all’innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Presenta miglioramenti a livello sia meccanico sia elettronico. L’antenna, infatti, è stata disegnata per avere un raggio di elevazione (-9° / +81°) in grado di incrementare la capacità ricettiva del segnale anche alle latitudini del nord Europa. La nuova elettronica permette all’antenna di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze e di operare in totale silenziosità. Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che collega direttamente l’antenna al televisore, 3 satelliti precaricati (Astra1, Astra2, Hotbird) facilmente selezionabili dall’unità di controllo compresa, è predisposta per scaricare nuovi satelliti e futuri aggiornamenti. Cavo coassiale 10 mt compreso.

Përshkrim

Rhea është antena televizive satelitore DVBS2, FullHD, e zhvilluar për të ofruar performancë të jashtëzakonshme të marrjes së sinjalit falë pjatës parabolike 470 mm (18”) dhe konsumit të reduktuar të energjisë (12 Vdc – 1,5 A/h). Giro-stabilizuar, e pajisur me një pjatë të re parabolike me performancë të lartë nga seria HPD (High Performance Dish) e kombinuar me softuerin e ri të kërkimit të sinjalit dhe sistemin inovativ STO (Silent Tracking Operation) për reduktimin e zhurmës. Ai përmban përmirësime mekanike dhe elektronike. Antena, në fakt, ishte projektuar që të kishte një rreze lartësie (-9 ° / + 81 °) të aftë për të rritur kapacitetin e marrjes së sinjalit edhe në gjerësitë e Evropës veriore. Elektronika e re lejon që antena të kompensojë çdo humbje të cilësisë për shkak të shumëzimit të satelitëve në orbitë dhe transmetimeve në të njëjtat frekuenca dhe të funksionojë në heshtje totale. Lehtë për t’u instaluar, falë një kablloje të vetme koaksiale (SCC) që lidh drejtpërdrejt antenën me televizorin, 3 satelitë të paravendosur (Astra1, Astra2, Hotbird) lehtësisht të zgjidhshëm nga njësia e kontrollit të përfshirë, është projektuar për të shkarkuar satelitë të rinj dhe përditësimet e ardhshme. Kabllo koaksiale 10 m i përfshirë.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ANTENNA SATELLITARE V8100 S2 RHEA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *