VHF ICOM IC-M330

347.99 

Available on backorder

Description

5550332

Descrizione

Vhf stagno ipx7 in classe D con funzione di DSC (se programmato con MMSI) e di facile installazione. Il Display a matrice di punti, permette una facile lettura delle informazioni di funzionamento, del canale impostato, del dato gps (se collegato ad un ricevitore esterno). Nuovo speaker da 4.5W disegnato per offrire un audio Chiaro e pulito riproducendo correttamente una più ampia banda di toni bassi e acuti, mentre il Vhf provvede a mantenere sotto controllo costante il volume in uscita evitando distorsioni. Funzione AquaQuake rimuove l’acqua accidentalmente depositata sopra lo speaker che degrada la qualità dell’audio riprodotto. Interfaccia di comunicazione seriale 422 per la comunicazione Nmea 0183 da e verso altri strumenti GPS cartografici. Tastiera retroilluminata, uscita per speaker esterno, monitoraggio del canale 16 con la funzione dual/tri watch. Microfono con tasto di accesso diretto al canale di emergenza e per la selezione del canale desiderato. Alimentazione a 12VDC con assorbimento max di 5A in trasmissione e 1A in ricezione. Potenza di uscita 25W e 1W. Dimensioni compatte mm. 156.5 x 66.5H x 110.1. Completo di manuale, cavo alimentazione, staffa di montaggio, microfono.

Unità di misura

N
Perkthimi

5550332

VHF NGJYRA  E ZËZE ME GPS

Përshkrimi

IPX7 VHF i papërshkueshëm nga uji i klasës D me funksion DSC (nëse është programuar me MMSI) dhe i lehtë për t’u instaluar. Ekrani i matricës me pika lejon leximin e lehtë të informacionit të funksionimit, të kanalit të caktuar, të të dhënave GPS (nëse është i lidhur me një marrës të jashtëm). Altoparlanti i ri 4,5 W i krijuar për të ofruar audio të qartë dhe të pastër duke riprodhuar saktë një brez më të gjerë të toneve të basit dhe trefishit, ndërsa VHF e mban volumin e daljes nën kontroll të vazhdueshëm, duke shmangur shtrembërimet. Funksioni AquaQuake heq ujin e depozituar aksidentalisht në altoparlant, gjë që degradon cilësinë e audios së riprodhuar. Ndërfaqja serike e komunikimit 422 për komunikimin Nmea 0183 me dhe nga instrumentet e tjera hartografike GPS. Tastierë me ndriçim të pasëm, dalje të altoparlantëve të jashtëm, monitorim me 16 kanale me funksion të orës së dyfishtë/tri. Mikrofon me çelës të hyrjes direkte në kanalin e urgjencës dhe për zgjedhjen e kanalit të dëshiruar. Furnizimi me energji 12VDC me absorbim maksimal prej 5A në transmetim dhe 1A në pritje. Fuqia dalëse 25W dhe 1W. Dimensionet kompakte mm. 156,5 x 66,5 H x 110,1. E kompletuar me manual, kabllo energjie, mbajtëse montimi, mikrofon.

Njësia Matëse

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VHF ICOM IC-M330”

Your email address will not be published. Required fields are marked *