CARTOGRAFIA NAVIONICS PLATINUM+

236.99 

Available on backorder

Description

5670055

Descrizione

Visualizzazione in tempo reale posizione, direzione, velocità e traccia. Batimetrica di sicurezza selezionabile dall’utente, aiuti alla navigazione con tecnologia XPLAIN™ (descrizione delle caratteristiche dei simboli relativi ai segnali di navigazione), servizi portuali (distributori di carburante, ormeggi, officine di riparazione ecc. con numeri telefonici, dove disponibili), maree e correnti. Compatibile con NAVPLANNER™ (software di pianificazione per PC), Sovrapposizione di foto satellitari ad alta risoluzione, visualizzazione 3d, foto panoramiche dei porti, portolani georeferenziati, punti di interesse costieri. Verificare che lo strumento sia in grado di leggere supporti di memoria MSD-SD superiori ai 2 GB di capacità.

Unità di Misura

N
PERKTHIMI

5670055

DETI TIRREN DHE MEDITERANI QENDROR

Përshkrimi

Shfaqja në kohë reale e pozicionit, drejtimit, shpejtësisë dhe gjurmës. Bathometria e sigurisë e përzgjedhur nga përdoruesi, ndihmesat e navigimit me teknologjinë XPLAIN™ (përshkrimi i karakteristikave të simboleve në lidhje me sinjalet e lundrimit), shërbimet portuale (pompat e benzinës, ankorimet, dyqanet e riparimit, etj. me numra telefoni, aty ku ka), baticat dhe rrymat. E përputhshme me NAVPLANNER ™ (software planifikimi për PC), Mbivendosja e fotografive satelitore me rezolucion të lartë, vizualizimi 3D, fotot panoramike të porteve, portolanet e gjeoreferencuara, pikat bregdetare të interesit. Verifikoni që instrumenti është në gjendje të lexojë memorie MSD-SD me kapacitet më të madh se 2 GB.

Njësia Matëse

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CARTOGRAFIA NAVIONICS PLATINUM+”

Your email address will not be published. Required fields are marked *