BUSSOLE IRIS BLU 50

93.99 

Description

 P63870

Descrizione

Bussola da rilevamento e orientamento, resistente agli urti, gradevole al tatto, non scivola anche con le mani bagnate. Rosa stabile di facile lettura con campo visivo di 20° e risoluzione a 1°. Lettura della rotta dall’alto, ciò permette di verificare la prora senza dover guardare attraverso il prisma (come nelle bussole di rotta). Oscillazione : 12°. Illuminazione fotoluminescente. Alidade rosse. Peso gr. 105

Unità di misura N

Përshkrim

Busulla mbajtëse dhe orientuese, rezistente ndaj ndikimit, e këndshme në prekje, nuk rrëshqet as me duar të lagura. Trëndafil i qëndrueshëm për t’u lexuar lehtë me fushë shikimi 20 ° dhe rezolucion 1 °. Duke lexuar kursin nga lart, kjo ju lejon të kontrolloni titullin pa pasur nevojë të shikoni përmes prizmit (si në busulla). Lëkundja: 12 °. Ndriçimi fotoluminineshent. Alidade e Kuqe. Pesha gr. 105

Njësia matëse N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BUSSOLE IRIS BLU 50”

Your email address will not be published. Required fields are marked *