AUTOPILOTA NAVPILOT 300

1,695.00 

Available on backorder

Description

 5608364

Descrizione

Pilota automatico NAVPILOT300 con RRU, Rudder Reference Unit, opzionale. Progettato principalmente per imbarcazioni fino a 40 piedi con motori fuoribordo. La principale novità è il telecomando Bluetooth GC-001 (ART: 5608365 NON COMPRESO nel package). con la funzione “Gesture Control”. Il GC-001 ha un funzionamento molto semplice ed intuitivo che abbina alla comodità di un controllo a distanza senza fili, la tecnologia Furuno più avanzata. Sarà sufficiente premere un pulsante e con un gesto della mano si potrà indirizzare l’imbarcazione verso la direzione desiderata. NAVPILOT300 garantisce comunque le principali funzionalità fornite dall’autopilota tradizionale: modalità Auto e NAV, SABIKITM e FishHunterTM. Queste ultime due sono particolarmente apprezzate nell’ambito della pesca sportiva. SABIKITM è una modalità ottimale per le tipologie di pesca che richiedono lo stazionamento dell’imbarcazione in una determinata posizione o prua. La modalità FishHunterTM invece prevede percorsi pre-programmati selezionabili via software, come Zigzag, Orbita,numero 8 e Spirale. L’installazione è stata notevolmente semplificata grazie ai cavi “pigtail” di cui è fornito il processore.

Përshkrim

NAVPILOT300 autopilot me RRU, Njësia e Referencës së timonit, opsionale. Projektuar kryesisht për anije deri në 40 këmbë me motorë jashtë. Risia kryesore është telekomanda GC-001 Bluetooth (ART: 5608365 NUK PËRFSHIRET në paketë). me funksionin “Kontrolli i gjesteve”. GC-001 ka një funksionim shumë të thjeshtë dhe intuitiv që kombinon komoditetin e një telekomandë me valë me teknologjinë më të avancuar Furuno. Thjesht shtypni një buton dhe me një lëvizje të dorës mund ta drejtoni varkën në drejtimin e dëshiruar. NAVPILOT300 ende garanton veçoritë kryesore të ofruara nga autopilot tradicional: modaliteti automatik dhe NAV, SABIKITM dhe FishHunterTM. Dy të fundit janë veçanërisht të njohura në fushën e peshkimit sportiv. SABIKITM është një mënyrë optimale për llojet e peshkimit që kërkojnë që varka të parkohet në një pozicion ose hark të caktuar. Modaliteti FishHunterTM, nga ana tjetër, përmban shtigje të para-programuara të përzgjedhura nga softueri, si Zigzag, Orbit, numër 8 dhe Spiral. Instalimi është thjeshtuar shumë falë kabllove “pigtail” me të cilat furnizohet procesori.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTOPILOTA NAVPILOT 300”

Your email address will not be published. Required fields are marked *