AUTOPILOTA EV-100

2,189.90 

Available on backorder

Description

5607051

Descrizione:

Semplice da installare, libero dalle limitazioni dei sensori di prua tradizionali. Il sensore EV può essere montato sopra o sotto coperta, può essere installato capovolto e spostato dalla mezzeria dell’imbarcazione. Collegamenti plug-and-play. Il sensore EV-1 dotato di tecnologia aerospaziale esegue un monitoraggio preciso (9 assi) di prua, rollio e beccheggio non necessita di calibrazione e insieme alla Automagic elimina la necessità di lunghe procedure di Autolearn. Può operare in tre diverse modalità di navigazione, modo crociera, regata e pesca garantando virate precise e un perfetto mantenimento della rotta. Il sistema Evolution è completato da un’unità di controllo che offre un display dai colori nitidi e dispone dell’interfaccia utente intuitiva LightHouse Raymarine. LightHouse organizza tutte le opzioni in semplici menu dell’Evolution per un uso semplice e intuitivo. La P70Rs è progettata con una combinazione di tasti e manopola ed è destinata alle barche a motore per la gestione dei menu e i cambi di rotta oppure per attivare il modo power steer e controllare la rotta manualmente dal display. Non compatibile NMEA 0183, solo per seatalk NG. Il Kit Seatalkng base comprende: 1 cavo power seatalk NG, 1 cavo backbone 5 mt. seatalk NG, 1 cavo spoure 0,4 mt. seatalk NG, 1 blocco connettori 5 vie, 2 terminazioni, 2 T seatalk NG.

Unità di Misura:

N
Perkthimi:

5607051

EV-100 ME NJËSI KONTROLLI P70RS DHE POMPË TË KTHYSHME TË LLOJIT 0.5

Përshkrimi:

I thjeshtë për t’u instaluar, pa kufizimet e sensorëve tradicionalë të harkut. Sensori EV mund të montohet sipër ose poshtë kuvertës, mund të instalohet me kokë poshtë dhe të zhvendoset nga vija qendrore e varkës. Lidhjet plug-and-play. Sensori EV-1 i pajisur me teknologjinë e hapësirës ajrore kryen monitorim të saktë (9 akse) të harkut, rrotullimit dhe hapit nuk kërkon kalibrim dhe së bashku me Automagic eliminon nevojën për procedura të gjata Autolearn. Mund të funksionojë në tre mënyra të ndryshme navigimi, modalitet lundrimi, regatë dhe peshkim, duke garantuar kthesa të sakta dhe mbajtje të përsosur të kursit. Sistemi Evolution plotësohet nga një njësi kontrolli që ofron një ekran me ngjyra të qarta dhe përmban ndërfaqen intuitive të përdoruesit Raymarine LightHouse. LightHouse organizon të gjitha opsionet në menutë e thjeshta Evolution për përdorim të thjeshtë dhe intuitiv. P70Rs është projektuar me një kombinim të butonave dhe pullës dhe është menduar për varkat me energji elektrike për menaxhimin e menusë dhe ndryshimet e kursit ose për të aktivizuar modalitetin e drejtimit të energjisë dhe për të kontrolluar kursin manualisht nga ekrani. Jo i pajtueshëm me NMEA 0183, vetëm për seatalk NG. Kompleti bazë Seatalkng përfshin: 1 kabllo energjie NG seatalk, 1 kabllo bazë 5 mt. seatalk NG, 1 kabllo spoure 0,4 mt. seatalk NG, bllok lidhës 1 x 5 drejtime, 2 terminale, 2 T seatalk NG.
MANUAL 560705X-80 ENG
Njësia Matëse:

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AUTOPILOTA EV-100”

Your email address will not be published. Required fields are marked *