STAINLESS STEEL 316 STAINLESS STRAIGHTENERS

106.36 

Available on backorder

Description

Art. 0202462

Straightens anchor in AISI 316 stainless steel. Orientates the anchor in the correct position when the attachment reaches the roller pulley. Direct connection to the anchor and chain via universal joint, no shackle required. Its resistance is tripled compared to existing models. Assembled with screws
anti-unscrewing safety device of the pin. Breaking load kg.3200. Recommended for anchors from 7 to 17 kg.

Art. 0202462

Drejton spirancën në çelik inox AISI 316. Orienton spirancën në pozicionin e duhur kur bashkëngjitja arrin në rrotullën e rrotullës. Lidhja e drejtpërdrejtë me spirancën dhe zinxhirin nëpërmjet bashkimit universal, nuk kërkohet pranga. Rezistenca e tij është trefishuar në krahasim me modelet ekzistuese. Montuar me vida
pajisje sigurie kundër zhvidhosjes së kunjit. Ngarkesa thyerje kg.3200. Rekomandohet për spiranca nga 7 deri në 17 kg.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “STAINLESS STEEL 316 STAINLESS STRAIGHTENERS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *