SPOILER 400 PER MOTORI OLTRE I 40 HP

166.82 

Available on backorder

Description

 2727690

Descrizione

Spoiler per motori fuoribordo ed entrofuoribordo, realizzato in polimero di polipropilene nero. Si applica alla piastra di anticavitazione con 4 bulloni e dadi (inclusi) .Presenta i seguenti vantaggi: Planata rapida. Riduce drasticamente i tempi di planata. Il profilo a mezzaluna canalizza il flusso dell’acqua, consentendo un miglior controllo, una guida più sicura e un miglior confort di bordo. Un vantaggio anche per lo sciatore che viene tirato in alto e mantenuto fuori dall’acqua. Risparmio di carburante. Una rapida planata e il minore numero di giri motore in planata riducono il consumo di carburante. Riduce la velocità di planata. Consente di rimanere in planata ad una minore velocità di crociera e nel tiro di trainabili. Forma elegante brevettata. Risulta il più performante nei test effettuati. Il basso profilo offre una minore resistenza ad ogni posizione del trim a favore di una maggiore velocità. SE Sport manterrà meglio la velocità massima rispetto a qualsiasi altro stabilizzatore sul mercato. Elimina la cavitazione. Nei cambi di direzione SE Sport riduce o elimina totalmente ogni perdita di efficienza dell’elica. Esclusivo turbo trac. Aumenta la stabilità e il controllo di guida. Noterete una riduzione o assenza di rollio, beccheggio ed una migliore maneggevolezza data dal flusso d’acqua controllato. E’ di grande aiuto nei movimenti alle basse velocità delle carene con una V pronunciata.

Përshkrim

Spoiler për motorët jashtë dhe sterndrive, i bërë nga polimer polipropileni i zi. Aplikohet në pllakën kundër kavitacionit me 4 bulona dhe dado (të përfshira) Ka këto përparësi: Rrëshqitje e shpejtë. Redukton në mënyrë drastike kohën e rrëshqitjes. Profili i gjysmëhënës kanalizon rrjedhën e ujit, duke lejuar kontroll më të mirë, vozitje më të sigurt dhe rehati më të mirë në bord. Një avantazh edhe për skiatorin që tërhiqet dhe mbahet jashtë ujit. Kursimi i karburantit. Rrëshqitja e shpejtë dhe ulja e rrotullimeve në minutën e motorit gjatë rrëshqitjes reduktojnë konsumin e karburantit. Redukton shpejtësinë e rrëshqitjes. Ju lejon të qëndroni në aeroplan me një shpejtësi më të ulët lundrimi dhe në gjuajtje të tërheqshme. Forma elegante e patentuar. Është më performanca në testet e kryera. Profili i ulët ofron më pak zvarritje në çdo pozicion prerjeje për shpejtësi më të madhe. SE Sport do të mbajë shpejtësinë maksimale më mirë se çdo stabilizues tjetër në treg. Eliminon kavitacionin. Kur ndryshon drejtimin, SE Sport redukton ose eliminon plotësisht çdo humbje të efikasitetit të helikës. Ekskluzive turbo trac. Rrit stabilitetin dhe kontrollin e drejtimit. Do të vini re një ulje ose mungesë të rrotullimit, hapit dhe trajtimit më të mirë të dhënë nga rrjedha e kontrolluar e ujit. Ndihmon shumë në lëvizjet me shpejtësi të ulët të bykëve me V të theksuar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SPOILER 400 PER MOTORI OLTRE I 40 HP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *