SHOCK ABSORBERS IN ALUMINUM AND STAINLESS STEEL

486.78 

Available on backorder

Description

Art. 0202880

Innovative hydraulic damper in aluminum and stainless steel, silent and long lasting for a stable and safe mooring. The quality of life on board improves thanks to a progressive damping action, which reduces the oscillation of the boat and avoids the annoying squeak. The hydraulic fluid is 100% biodegradable. Its internal components are resistant to the corrosive action of the sea: the robust structure that surrounds them, in fact, protects them from any external corrosive agent. It guarantees constant mechanical characteristics over time, minimum maintenance and a life of many years longer than current systems.

Art. 0202880

Amortizues hidraulik inovativ nga alumini dhe çelik inox, i heshtur dhe afatgjatë për një ankorim të qëndrueshëm dhe të sigurt. Cilësia e jetës në bord përmirësohet falë një veprimi progresiv të amortizimit, i cili redukton lëkundjet e varkës dhe shmang kërcitjen e bezdisshme. Lëngu hidraulik është 100% i biodegradueshëm. Përbërësit e tij të brendshëm janë rezistent ndaj veprimit gërryes të detit: struktura e fortë që i rrethon, në fakt, i mbron ata nga çdo agjent i jashtëm gërryes. Garanton karakteristika mekanike konstante me kalimin e kohës, mirëmbajtje minimale dhe jetëgjatësi prej shumë vitesh më shumë se sistemet aktuale.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SHOCK ABSORBERS IN ALUMINUM AND STAINLESS STEEL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *