Seabob F5s Black Line Blue

17,900.00 

Available on backorder

Description

The SEABOB F5 S is an absolute high-performance vehicle. With a total weight of only 34 kg, it has extremely good handling properties out of the water. With 680 Newton, the SEABOB F5 S brings a strong thrust into the water. The E-Jet Power System is switched in 6 power levels. With these, the SEABOB F5 S can be driven in a relaxed manner with low power or in 6th gear with a demanding high speed.

It has a highly sporty character and impresses with its extraordinary dynamics. Its sporty appeal is underscored by elements in the matt chrome design. The area of ​​the SEABOB F5 S is the sea. With its special maneuverability, it can also be ideally used in larger pool areas.

 

SEABOB F5 S është një mjet lundrimi absolut me performancë të lartë. Me një peshë totale prej vetëm 34 kg, ka veti jashtëzakonisht të mira të perdorimit jashtë ujit. Me 680 Njuton, SEABOB F5 S sjell një shtytje të fortë në ujë. Sistemi E-Jet Power ndërrohet në 6 nivele të fuqisë. Me këto, SEABOB F5 S mund të drejtohet në mënyrë të relaksuar me fuqi të ulët ose në marshin e 6-të me një shpejtësi të lartë.

Ka një karakter tejet sportiv dhe bën përshtypje me dinamikën e tij të jashtëzakonshme. Atraktiviteti i tij sportiv nënvizohet nga elementët në dizajnin matt të kromit. Zona e lundrimit per SEABOB F5 S është deti, por me manovrimin e tij të veçantë, mund të përdoret në mënyrë ideale edhe në zona pishinash të mëdha.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Seabob F5s Black Line Blue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *