RULE RM500B AUTOMATICHE 12V.

193.64 

Description

 1616200

Descrizione

Le nuove pompe di sentina funzionano utilizzando un sensore di livello interno che le fa azionare quando l’acqua raggiunge i 5 cm di altezza e le fa spengere a rimozione avvenuta (Auto Sense Intelligence). Se il sensore di livello si sporca di detriti o acqua contaminata, l’esclusiva funzione di backup impedisce il funzionamento continuo della pompa, proteggendo la batteria pur mantenendo il funzionamento automatico. Le pompe sono dotate di valvola di non ritorno a prevenzione del riflusso dell’acqua che ristagnando provocherebbe cattivi odori

Unità di misura N

Përshkrim

Pompat e reja funksionojnë duke përdorur një sensor të nivelit të brendshëm që i aktivizon ato kur uji arrin 5 cm (Auto Sense Intelligence). Nëse sensori i nivelit bëhet i ndotur me mbeturina ose ujë të ndotur, funksioni ekskluziv i rezervimit parandalon funksionimin e vazhdueshëm të pompës, duke mbrojtur baterinë, duke ruajtur funksionimin automatik. Pompat janë të pajisura me një valvul jo-kthyese për të parandaluar rrjedhjen e ujit që, nëse ngecë, do të shkaktojë erë të keqe

Njësia matëse N

IVA incl. / me TVSH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RULE RM500B AUTOMATICHE 12V.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *