RADIO REMOTE CONTROL

516.37 

Available on backorder

Description

Art. 0303588

Radio control and 4-channel receiver designed to work with the entire range of Lofrans’ winches. The remote control can also be used to control other on-board devices such as thrusters, gangways, cranes, etc. Complies with IP67 standards. Supports up to 8 independently controlled channels. Each receiver can switch 4 channels at 12/24V-5A max. Digital recognition avoids accidental activation of other systems. Each remote control can manage a maximum of 2 receivers.

Art. 0303588

Kontrolli i radios dhe marrësi me 4 kanale i krijuar për të punuar me të gjithë gamën e çikrikëve të Lofrans. Telekomanda mund të përdoret gjithashtu për të kontrolluar pajisje të tjera në bord, si shtytës, vinça, vinça, etj. Përputhet me standardet IP67. Mbështet deri në 8 kanale të kontrolluara në mënyrë të pavarur. Çdo marrës mund të ndërrojë 4 kanale në maksimum 12/24V-5A. Njohja dixhitale shmang aktivizimin aksidental të sistemeve të tjera. Çdo telekomandë mund të menaxhojë maksimumi 2 marrës.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RADIO REMOTE CONTROL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *