MASK PURE VISION

50.00 

Category:

Description

411217

DESCRIPTION

The Pure Vision snorkel mask is a single lens mask, and nonetheless, one of Mares’s most successful products. Appreciated for its great performance in the water, it features an ergonomic and lightweight structure, which makes it an absolute must among athletes and beginners alike.
The Pure Vision snorkel mask can be easily adjusted via the buckles on the face piece. The silicone face piece is made of high quality material and is ideal for prolonged wearing. The mask is durable and provides great performance over time.
These are the key features making the Pure Vision snorkel mask a great ally for your water adventures:

– Silicone snorkel mask with ergonomic single lens.
– Wide viewing angle.
– Easy adjustment buckles on the face piece
– Ideal for prolonged wearing.
– Resilient technology
– Ultra lightweight design

How to use the Pure Vision snorkel mask:

– Lay the mask over your face, tension the headboard on the back of your head.
– Pull on the ends of the headband so that the mask fits snugly over your face. If you pulled too much, release the headband using the buckles, then readjust accordingly.
– To remove the mask safely, loosen the headpiece using the buckles and return it to the front of your face.
– When entering the water from the boat, keep the mask close to the face and hold it with one hand. The dive should not be headfirst or face down first.
– Blow through your nose if you feel the mask pressed against your face by water pressure.
– If the lenses fog up, treat their inner surface with an anti-fogging solution, then rinse them with water.

Care and maintenance of the Pure Vision snorkel mask:
Follow the advice and instructions in the package insert.

PËRSHKRIM
Maska e snorkelit Pure Vision është një maskë me lente të vetme, dhe megjithatë, një nga produktet më të suksesshme të Mares. I vlerësuar për performancën e tij të shkëlqyer në ujë, ai përmban një strukturë ergonomike dhe të lehtë, gjë që e bën atë një domosdoshmëri absolute si për atletët ashtu edhe për fillestarët.
Maska e snorkelit Pure Vision mund të rregullohet lehtësisht nëpërmjet kopsave në pjesën e fytyrës. Pjesa e fytyrës prej silikoni është bërë nga materiali me cilësi të lartë dhe është ideale për përdorim afatgjatë. Maska është e qëndrueshme dhe siguron performancë të shkëlqyer me kalimin e kohës.
Këto janë karakteristikat kryesore që e bëjnë maskën e snorkelit Pure Vision një aleat të shkëlqyeshëm për aventurat tuaja në ujë:

– Maskë snorkel silikoni me lente të vetme ergonomike.
– Këndi i gjerë i shikimit.
– Kopsa me rregullim të lehtë në pjesën e fytyrës
– Ideale për përdorim të zgjatur.
– Teknologji elastike
– Dizajn ultra i lehtë

Si të përdorni maskën e snorkelit Pure Vision:

– Vendoseni maskën mbi fytyrën tuaj, shtrëngoni kokën në pjesën e pasme të kokës.
– Tërhiqni skajet e shiritit të kokës në mënyrë që maska ​​të vendoset mirë mbi fytyrën tuaj. Nëse e keni tërhequr shumë, lëshoni shiritin e kokës duke përdorur kopsat dhe më pas rregullojeni në përputhje me rrethanat.
– Për të hequr maskën në mënyrë të sigurt, lironi kokën duke përdorur kopsat dhe kthejeni në pjesën e përparme të fytyrës.
– Kur hyni në ujë nga varka, mbajeni maskën afër fytyrës dhe mbajeni me njërën dorë. Zhytja nuk duhet të jetë fillimisht me kokë ose me fytyrë poshtë.
– Fryni përmes hundës nëse ndjeni që maska ​​të shtypet në fytyrë nga presioni i ujit.
– Nëse thjerrëzat mjegullohen, trajtojeni sipërfaqen e tyre të brendshme me një solucion kundër mjegullës dhe më pas shpëlajini me ujë.

Kujdesi dhe mirëmbajtja e maskës së snorkelit Pure Vision:
Ndiqni këshillat dhe udhëzimet në paketimin.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MASK PURE VISION”

Your email address will not be published. Required fields are marked *