KOBRA 2 AGAIN

275.29 

Available on backorder

Description

Art. P49223

A new concept anchor, with rapid penetration and excellent hold, thanks to its weighted tip and its very large ploughshare. The exceptional performance of the Kobra is the result of its particular geometry which allows you to choose it up to two sizes below the weight of the anchors usually recommended. In many international tests, it proved to be the best at sinking on sand and mud beds without plowing. It is possible to fold the anchor by unscrewing the bolt on the spindle to be able to easily store it in the locker. Recommended for boats up to 13 meters. Weight 12kg.

Art. P49223

Një spirancë e re konceptuale, me depërtim të shpejtë dhe mbajtje të shkëlqyer, falë majës së saj të peshuar dhe parmendës së saj shumë të madhe. Performanca e jashtëzakonshme e Kobra është rezultat i gjeometrisë së tij të veçantë e cila ju lejon ta zgjidhni atë deri në dy madhësi nën peshën e ankorimeve të rekomanduara zakonisht. Në shumë teste ndërkombëtare, ai u tregua më i miri në fundosjen në shtretërit e rërës dhe baltës pa lëruar. Është e mundur të palosni spirancën duke hequr bulonën në bosht për ta ruajtur lehtësisht në dollap. Rekomandohet për varka deri në 13 metra. Pesha 12 kg.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KOBRA 2 AGAIN”

Your email address will not be published. Required fields are marked *