Jobe Neoprene Gloves

46.00 

Available on backorder

Description

340019002

Jobe Neoprene Gloves

Jobe’s neoprene gloves have been designed with soft full stretch 2.5mm neoprene and keep your hands nice and warm during the colder days. Fine glued & stitched blind seams prevent water to enter through seams. You’ll find all the latest innovations like pre-curved shape for optimal comfort and a non-slip print on the palms, all in these two must-haves.
  • Glued & blind stitched seams: no water entry through seams
  • 3 mm full stretch neoprene
  • Non-slip print on the palms
  • Pre-curved shape for optimal comfort

340019002

Doreza neoprene Jobe Dorezat neoprene të Jobe janë projektuar me neoprenë të butë 2,5 mm me shtrirje të plotë dhe i mbajnë duart tuaja të këndshme dhe të ngrohta gjatë ditëve të ftohta. Qepjet e verbër të ngjitura dhe të qepura imët parandalojnë hyrjen e ujit nëpër tegela. Do të gjeni të gjitha risitë më të fundit si forma e lakuar paraprakisht për rehati optimale dhe një printim që nuk rrëshqet në pëllëmbë, të gjitha në këto dy gjëra të domosdoshme.
Qepje të ngjitura dhe të verbëra: nuk ka hyrje të ujit përmes tegelave
Neopren me shtrirje të plotë 3 mm
Printim pa rrëshqitje në pëllëmbë
Forma e lakuar paraprakisht për rehati optimale

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jobe Neoprene Gloves”

Your email address will not be published. Required fields are marked *