JetSurf Race DFI

15,115.80 

Available on backorder

Description

JETSURF Race DFI è l’ultima combinazione di potenza e guidabilità, stabilinedo un chiaro punto di riferimento per la maneggevolezza intuitiva e per le massime prestazioni. Grazie alla sua moderna tecnologia di iniezione del carburante a 2 tempi, questa tavola è orientata alle prestazioni per i corridori di tutti i giorni offrendo una facile manutenzione, un’eccellente efficienza del carburante e basse emissioni. Con un nuovo scarico questa nuova tavola Race 2023 è anche più potente ed un po’ più silenziosa.

Oltre all’affidabile motore ed ai comodi cuscinetti, questa tavola Race DFI presenta uno scafo agile e leggero in fibra di carbonio. L’intera tavola è stata sviluppata con il feedback dei piloti ufficiali e, col senno di poi, restituisce il favore offrendo un eccellente feedback ai piloti. Non importa se stai semplicemente ondeggiando sull’acqua casualmente e se ti stai godendo un tramonto, saltando sulla scia della tua vita o scendendo in pista.

Perkthimi:

JETSURF Race DFI është kombinimi përfundimtar i fuqisë dhe kalimit, duke vendosur një pikë referimi të qartë për trajtimin intuitiv dhe performancën maksimale. Falë teknologjisë së tij moderne të injektimit të karburantit me dy goditje, kjo tabelë është e orientuar drejt performancës për vrapuesit e përditshëm duke ofruar mirëmbajtje të lehtë, efikasitet të shkëlqyeshëm të karburantit dhe emetime të ulëta. Me një shter të ri, kjo tabelë e re Race 2023 është gjithashtu më e fuqishme dhe pak më e qetë.

Përveç motorit të besueshëm dhe kushinetat e rehatshme, kjo tabelë Race DFI përmban një byk të shkathët dhe të lehtë me fibër karboni. I gjithë bordi u zhvillua me reagime nga drejtuesit e fabrikës dhe, në pamje të pasme, ia kthen favorin duke ofruar reagime të shkëlqyera për drejtuesit. Nuk ka rëndësi nëse jeni duke kërcyer në ujë rastësisht dhe nëse jeni duke shijuar një perëndim të diellit, duke kërcyer në vazhdën e jetës tuaj apo duke goditur shpatet.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JetSurf Race DFI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *