JET SKI SEA DOO GTX LIMITED 300 iDF

Description

Limited GTX Pack

The most well equipped jet ski on the water. Period. Spacious and luxurious with unrivaled stability accompanied by 300hp of supercharged excitement. A 5-star ride without exception.

Unrivaled comfort and versatility
Ergolock seat

The stepped seat design is narrow in the front for a natural riding position and wider in the back for maximum comfort. The back can be removed for more space, sunbathing or even used as a table for two.
PERKTHIMI:

Paketa GTX e kufizuar

Jet ski më i pajisur mirë në ujë. Periudha. Hapësirë dhe luksoze me qëndrueshmëri të pakrahasueshme e shoqëruar nga 300 kf eksitim të tejmbushur. Një udhëtim me 5 yje pa përjashtim.

Komoditet dhe shkathtësi e pakrahasueshme
Ndenjëse Ergolock

Dizajni i sediljes me shkallë është i ngushtë në pjesën e përparme për një pozicion të natyrshëm kalërimi dhe më i gjerë në pjesën e pasme për rehati maksimale. Pjesa e pasme mund të hiqet për më shumë hapësirë, të bëni banjo dielli apo edhe të përdoret si tavolinë për dy.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JET SKI SEA DOO GTX LIMITED 300 iDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *