CONTACATENA DA PLANCIA CON DISPLAY

750.15 

Available on backorder

Description

 0307843

Descrizione

Contacatena da plancia stagno IP67 con display LCD retroilluminato grafico ad 8 livelli di intensità, compensazione automatica del contrasto regolabile su 8 livelli e pulsanti operativi retroilluminati. Funzione di discesa automatica, allarme in salita e blocco tasti. Gestione del salpa ancora con caduta libera automatica. Visualizzazione della velocità di movimento della catena, della misura di catena calata in metri o piedi e della tensione di alimentazione. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati. Completo di sensore contametri. Alim. 12/24V.

Përshkrim

Numër zinxhir i pultit të papërshkueshëm nga uji IP67 me ekran LCD grafik me 8 nivele me ndriçim të pasëm, kompensim automatik të kontrastit me 8 nivele dhe butona funksionimi me dritë prapa. Funksioni automatik i zbritjes, alarmi në ngjitje dhe kyçja e çelësave. Menaxhimi i erës me rënie automatike të lirë. Shfaqja e shpejtësisë së lëvizjes së zinxhirit, matja e zinxhirit të ulur në metra ose këmbë dhe tensioni i furnizimit me energji elektrike. Ndërfaqja CAN BUS për transferimin e të dhënave. I kompletuar me sensorin e njehsorit. Furnizimi me energji elektrike 12/24V.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONTACATENA DA PLANCIA CON DISPLAY”

Your email address will not be published. Required fields are marked *