COMBO TROPICAL

69.99 

Available on backorder

Category:

Description

COMBO TROPICAL

411776

Combo Tropical is the adult mask and snorkel combo which combines the Tropical mask with an ergonomic snorkel, for great performance. The Tropical mask has a frameless silicone facepiece, which proves rather comfortable and practical to wear. The facepiece is extremely comfortable, and the sturdy buckles make this a highly durable product. Completing the set is the snorkel with semi-dry top and anti-splash technology.
The snorkel holder is sliding and the mouthpiece is made of silicone for maximum comfort. The bottom drain valve allows you to clean the snorkel easily.
The key reasons to choose Combo Tropical, mask and snorkel combination are:

– Tropical mask ergonomic, sturdy, easy to wear, great vision
– Snorkel with silicone mouthpiece, exhaust valve, easy to use

How to use Combo Tropical:
Mask Instructions:
– Lay the mask over your face, stretch the headband over the back of your head.
– Pull the ends of the headband so that the mask fits snugly over your face. If you pulled too much, release the headband using the buckles, then readjust accordingly.
– To remove the mask safely, loosen the headpiece using the buckles and return it to the front of your face.
– When entering the water from the boat, keep the mask close to the face and hold it with one hand. The dive should not be headfirst or face down first.
– Blow through your nose if you feel the mask pressed against your face by water pressure.
– If the lenses fog up, treat the inside surface of the lenses with an anti-fog solution and rinse with water.

Snorkel Instructions:
– The snorkel allows you to breathe when swimming near surface, without having to lift your head out of the water.
– Attach the snorkel holder clip to the head of the mask so that the snorkel stays to your left.
– Place the snorkel in your mouth, breathing normally in gentle fashion.
– If you feel water inside the snorkel, squeeze your mouth slightly and blow vigorously to empty it.

Combo Tropical Care and Maintenance:
Follow the advice and instructions in the package insert.

Perkthimi:

Combo Tropical është kombinimi i maskës dhe snorkelit për të rritur që kombinon maskën Tropical me një snorkel ergonomik, për performancë të shkëlqyer. Maska Tropical ka një fytyrë silikoni pa kornizë, e cila rezulton mjaft e rehatshme dhe praktike për t’u veshur. Pjesa e fytyrës është jashtëzakonisht e rehatshme dhe kopsat e forta e bëjnë këtë një produkt shumë të qëndrueshëm. Kompletimi i kompletit është snorkel me majë gjysmë të thatë dhe teknologji kundër spërkatjes.
Mbajtësja e snorkelit është rrëshqitëse dhe pjesa e gojës është prej silikoni për rehati maksimale. Valvula e poshtme e shkarkimit ju lejon të pastroni lehtësisht snorkelin.
Arsyet kryesore për të zgjedhur kombinimin Combo Tropical, maskë dhe snorkel janë:

– Maskë tropikale ergonomike, e qëndrueshme, e lehtë për t’u veshur, vizion i shkëlqyer
– Snorkel me grykë silikoni, valvul shkarkimi, i lehtë për t’u përdorur

Si të përdorni Combo Tropical:
Udhëzime për maskën:
– Vendoseni maskën në fytyrë, shtrijeni shiritin e kokës në pjesën e pasme të kokës.
– Tërhiqni skajet e shiritit të kokës në mënyrë që maska të vendoset mirë mbi fytyrën tuaj. Nëse keni tërhequr shumë, lëshoni shiritin e kokës duke përdorur kopsat dhe më pas rregullojeni në përputhje me rrethanat.
– Për të hequr maskën në mënyrë të sigurt, lironi kokën duke përdorur kopsat dhe kthejeni në pjesën e përparme të fytyrës.
– Kur hyni në ujë nga varka, mbajeni maskën afër fytyrës dhe mbajeni me njërën dorë. Zhytja nuk duhet të jetë fillimisht me kokë ose me fytyrë poshtë.
– Fryni përmes hundës nëse ndjeni që maska të shtypet në fytyrë nga presioni i ujit.
– Nëse thjerrëzat mjegullohen, trajtojeni sipërfaqen e brendshme të thjerrëzave me një solucion kundër mjegullës dhe shpëlajeni me ujë.

Udhëzime për snorkel:
– Periskop ju lejon të merrni frymë kur notoni pranë sipërfaqes, pa pasur nevojë të ngrini kokën nga uji.
– Lidhni kapësen e mbajtësit të snorkelit në kokën e maskës në mënyrë që periskopi të qëndrojë në të majtë.
– Vendoseni snorkelin në gojë, duke marrë frymë normalisht në mënyrë të butë.
– Nëse ndjeni ujë brenda snorkelit, shtrëngoni pak gojën dhe fryni fuqishëm për ta zbrazur.

Kujdesi dhe mirëmbajtja e kombinuar tropikale:
Ndiqni këshillat dhe udhëzimet në fletën e paketimit.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COMBO TROPICAL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *