ALTOPARLANTI BOSS-MARINE MRGB65

358.61 

Description

5553651

Descrizione

Casse adatte all’installazione su qualsiasi tipo di imbarcazione. Resistono senza nessun problema alla corrosione da parte della salsedine, anche dopo l’installazione il colore rimane invariato, senza subire mutazioni dovute agli agenti atmosferici. Coppia altoparlanti MRGB65 dotati di un sofisticato sistema di luci a LED che consente innumerevoli varianti di giochi di luce per illuminazione di cortesia ed intrattenimento. Ogni coppia viene fornita di un driver sincronizzatore in grado di guidare le luci di due altoparlanti. Regolazione intensità luminosa su 5 livelli. Memorizzazione dell’ultima modalità allo spegnimento. Potenza massima 200 Watt, risposta in frequenza da 70 Hz a 20 kHz. Dim. Ø esterno mm. 197, Ø foro mm. 142, prof. mm. 65. Driver luci a 12 VDc mm. 90 x 50 x 23. Impedenza Ohm 4

Unità di Misura

N
PERKTHIMI

5553651

ALTOLOTAVE MRGB65 200W max

Përshkrimi

Kasë të përshtatshme për instalim në çdo lloj varke. I rezistojnë korrozionit nga kripa pa problem, edhe pas montimit ngjyra mbetet e pandryshuar, pa pësuar ndryshime nga agjentët atmosferikë. Altoparlantët MRGB65 të pajisura me një sistem të sofistikuar ndriçimi LED që lejon variacione të panumërta të efekteve të dritës për ndriçimin e mirësjelljes dhe argëtimit. Çdo palë vjen me një drejtues sinkronizuesi të aftë për të drejtuar dritat e dy altoparlantëve. Rregullimi i intensitetit të dritës në 5 nivele. Memorizimi i modalitetit të fundit në mbyllje. Fuqia maksimale 200 Watts, përgjigja e frekuencës nga 70 Hz në 20 kHz. Dim Ø mm e jashtme. 197, Ø vrima mm. 142, prof. mm. 65. Drejtues dritash 12 VDc mm. 90 x 50 x 23. Rezistenca Ohm 4

Njësia Matëse

N

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ALTOPARLANTI BOSS-MARINE MRGB65”

Your email address will not be published. Required fields are marked *